Uživatel: nepřihlášen | Nápověda

je prázdný

celkem 0,00 Kč

Přihlášení uživatele


Přihlásit se trvale

Poštovné
Zacvakávací batohové spony v naší nabídce nahradila nabídka trojzubců.

Společnost prodloužila certifikaci
ISO 9001 : 2016.

iso9001

Obchodní podmínky společnosti
PLASTY spol. s r.o.


se sídlem U Balvanu 1507/26, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika
IČ: 40231119, DIČ: CZ40231119

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi firmou PLASTY spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“), a to včetně internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách www.plasty-jablonec.cz.

1) Registrace

Na základě registrace kupujícího provedeného v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající prohlašuje, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě PLASTY spol. s r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující informován elektronickou poštou – e-mailem nejdéle do následujícího pracovního dne. U zboží, které je skladem, je dodací lhůta do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Pokud zboží není na skladě, budeme Vás neprodleně informovat o termínu dodání.

Při požadavku dodávky zboží v jiných barvách nebo z jiného materiálu, než jaké jsou uvedeny v ceníku, je cena sjednávána individuálně.

V ceníku mohou být uvedeny dvě ceny výrobku, a to podle počtu odebraných kusů od jednoho druhu a barvy.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky než bude expedována, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy:

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem a objednávka je potvrzená. V ostatních případech Vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat v pracovní době 6:30 - 14:30, mimo tuto dobu po dohodě.

Česká republika - zboží doručováno Českou poštou – Balík do ruky

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 127 Kč bez DPH při platbě převodem a 157 Kč bez DPH při platbě na dobírku. Při hodnotě objednávky nad 8000 Kč bez DPH je poštovné 64 Kč bez DPH, respektive 79 Kč bez DPH v případě dobírky. U objednávek nad 13000 Kč bez DPH je poštovné zdarma.

Pokud nebude kupující zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. Maximální hmotnost jednoho balíku je 30 kg. Zásilku je možné sledovat na základě čísla balíku na www stránkách České pošty. Číslo balíku sdělíme na požádání.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je kupující informován Českou poštou prostřednictvím SMS.

Zahraničí - zboží doručováno přepravní službou DPD

Cena dopravy se pro jednotlivé země liší a zobrazuje se v nákupním košíku po výběru konkrétní země doručení.

4) Záruka

S objednávkou Vám bude zaslán daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je 24 měsíců.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Z celkové ceny, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající odečíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak zásilku připravit při vrácení zboží:

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 14 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace).

8) Způsoby úhrady

 1. faktura se 14 denní splatností - u ověřených zákazníků
 2. předfaktura (platba předem) - zákazník obdrží emailem zálohovou fakturu a po jejím zaplacení a obdržení platby na náš účet bude zboží expedováno
 3. dobírka - objednané zboží vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte
 4. v hotovosti - zboží je možné zaplatit v hotovosti při osobním odběru

9) Požadavky na skladování

Tyto podmínky platí pro skladování výrobků z plastů vyráběných v podniku PLASTY spol. s r.o. a jsou v souladu s normou ČSN 64 0090 (skladování výrobků z plastů).

 1. Teplota ve skladu nesmí klesnout pod -5°C a přesáhnout 45°C
 2. Výrobky musí být skladovány v suchém, bezprašném prostředí tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Vzdálenost od zdroje tepla musí být nejméně 1m
 3. Při skladování výrobků se nedovoluje:
  • vystavení přímému slunečnímu záření, povětrnostním vlivům, tepelnému sálání
  • skladování společně s organickými rozpouštědly, výrobky obsahující rozpouštědla a dalšími chemikáliemi, u nichž není zaručena netečnost ke skladovaným výrobkům
  • skladování výrobků určených pro styk s poživatinami a pro zdravotnictví s látkami, které mohou ovlivnit jejich senzorické vlastnosti
  • přímý styk s pryží a výrobky s pryží
  • trvalé jednostranné zatížení, přehýbání nebo hromadění na sebe
  • opírání o ostré hrany

10) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

11) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

Můžete zvolit 2 způsoby doručení zboží:

 1. Zašlete výrobek na adresu PLASTY spol. s r.o., U Balvanu 1507/26, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 2. Doručte zboží osobně

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem ve lhůtě 14 dní.

12) Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. "O některých službách informační společnosti".

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát ročně a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50 kB. Službu zasílání novinek e-mailem může kupující kdykoliv zrušit na e-mailové adrese unsubscribe@plasty-jablonec.cz.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kontaktní údaje prodávajícího: PLASTY spol. s r.o., U Balvanu 1507/26, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika, email: info@plasty-jablonec.cz, telefon: +420 483 312 296.Obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2023 do odvolání.

V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

V Jablonci nad Nisou dne 29. 09. 2023
Petr Zichberg, v.r.
jednatel společnosti